Fiscale voordelen met betrekking tot aanschaf elektrische vervoermiddelen

Investeringsaftrek bestaat uit kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Investeringen van bedrijfsmiddelen tussen de € 2.600 en € 63.716 heeft een extra aftrekpost van 28% van de aanschaffingswaarde in het jaar van aanschaf. Tot investeringen van totaal € 353.973 in een kalenderjaar heeft recht op investeringsaftrek. Het percentage loopt af naarmate de investering toeneemt.

Energie-investeringsaftrek

Energie besparende investeringen in of aan transportmiddelen kunnen in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. De investering moet tenminste € 2.500 bedragen. Extra aftrekpost van 45,50%. Aanvraag indienen binnen 3 maanden na aanschaf bij het RVO.

Milieu-investeringen (MIA en VAMIL)

Willekeurige afschrijving tot 75% van aanschaffingswaarde kan op verzoek worden toegekend.

Aanmelding milieu-investering binnen 3 maanden melden bij RVO. Op de website van de RVO wordt een lijst vermeld, welke investering voor extra aftrek inzake de milieu-investering in aanmerking komen. De milieu-investeringen worden onderverdeeld in de categorieën I, II en III. De extra aftrekposten zijn respectievelijk 45%, 30% en 27%. Aanvraag indienen binnen 3 maanden na aanschaf bij het RVO.

Extra regelingen in 2023

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. Als middelgrote en grote ondernemer ontvangt u met deze regeling 10% van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1. Deze prijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor het kenteken is afgegeven. Bij een voertuigcategorie N2 met een maximum gewicht van 4.250 kilo ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw.

Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is het subsidiepercentage 12%.

Het totale jaarbudget voor de SEBA in 2023 is € 33 miljoen. Aanvraag indienen binnen 3 maanden na aanschaf bij het RVO.

Raadpleeg de website rvo.nl of uw investering op de lijst van 2023 wordt vermeld.

Meer weten over onze producten en diensten?

grijs kenteken ombouw hyundai tucson nx4
×